Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

WLZ indicatie aanvraag

Stap 1: Uw doelstellingen en de tactiek bepalen voor uw WLZ indicatie

Wij adviseren u om een gedegen voorbereiding te treffen voor u uw WLZ indicatie of herindicatie aanvraagt. U behaalt meer resultaat als u te werk gaat met een gedegen plan van aanpak. Er is maar één kans voor een goede indicatie voor de komende jaren. Bedenk goed:
 • » wilt u zorg aan huis of zorg met verblijfsindicatie?
 • » welke zorg heeft u nodig voor welke situaties?
 • » urenbesteding
 • » mantelzorg capaciteit?
 • » hoe de zorgvraag toeneemt als uw situatie verslechtert
 • » wat als een familielid of mantelzorger overbelast raakt of geen tijd heeft

Wij adviseren om e.e.a. op papier te zetten in de vorm van uw persoonlijke zorgplan. Wij informeren u ook graag wat de WLZ advocaat voor u kunnen betekenen op het gebied van rechtsbijstand.

Stap 2: de WLZ indicatie aanvraag

U kunt zelf uw indicatie aanvraag indienen of het in samenwerking doen met een zorgaanbieder of de WLZ advocaat. Er is een indicatiestelling nodig waarin de medische en de psychosociale kenmerken van de persoon in kwestie worden vastgesteld. Het gezin en de mantelzorgmogelijkheden dienen hierbij tevens in kaart te worden gebracht. Het is van belang om de zorgvraag goed te beargumenteren. Daarnaast dient u goed na te denken over de kwestie of u het zorgbudget in de vorm van een PGB op uw rekening wilt krijgen om deze zelf zo goed mogelijk te besteden of dat u liever zorg in natura ontvangt. Bij een verblijfsindicatie wordt praktisch altijd uitgegaan van zorg in natura.

Het CIZ kan vragen om nadere informatie. In vele gevallen wordt de zorgbehoevende met begeleider uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u nadere informatie verschaffen en krijgt het CIZ een betere indruk van de persoon in kwestie. Het verzamelen van relevante informatie werkt positief voor onderbouwing bij uw WLZ indicatie aanvraag.

Stap 3: het WLZ indicatiebesluit

U ontvangt van het CIZ een indicatiebesluit over:
 • » of u in aanmerking komt voor een WLZ indicatie
 • » welk zorgpakket u ontvangt
 • » het aantal zorguren

U ontvangt een urenindicatiebesluit voor de volgende 5 zorgfuncties:
 • » persoonlijke verzorging
 • » verpleging
 • » begeleiding individueel
 • » begeleiding groep
 • » behandeling
 • » verblijf

Vervolgstappen

Als u tevreden bent over de WLZ indicatie, dan kunt u zich wenden tot het Zorgkantoor en de Zorgverleners om een passend zorgplan te regelen. Als u niet tevreden bent over de uitslag, dan kunt u samen met Kaya Advocatenkantoor in een WLZ bezwaarschrift opstellen.

Vraag stellen