Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Veranderingen met WLZ

De Wet langdurige zorg (WLZ) is de opvolger van de AWBZ. Bij zeer intensieve zorg kan men aanspraak maken op verzorging en begeleiding gefinancierd via het WLZ. De WLZ is in het leven geworpen om de zorg te regelen voor ernstig gehandicapten en chronisch zieken. Personen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Niet de gemeente, niet de zorgverzekeraar maar het CIZ is uw aanspreekpunt voor het verkrijgen van een WLZ.

WLZ is de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De WLZ keert als volksverzekering een indicatie voor uitkeringen uit voor langdurige zorg aan mensen met een:
 • » somatische aandoening
 • » psychiatrische aandoening
 • » lichamelijke beperking
 • » psychogeriatrische aandoening
 • » verstandelijke handicap
 • » zintuiglijke beperking


Er is sprake van strenge criteria om in aanmerking te komen voor WLZ. De persoon in kwestie dient 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig te hebben. U dient bij uw WLZ aanvraag te onderbouwen welke zorgfuncties u nodig heeft, in welke mate, waarom en u kunt hierbij een keuze maken omtrent de reguliere zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Voorbeelden van zorg die onder de WLZ vallen:
 • » persoonlijke verzorging
 • » begeleiding individueel
 • » behandeling
 • » verpleging
 • » begeleiding groep
 • » verblijf

Verantwoordelijkheid naar de burgers

Het nieuwe regeerakkoord "vrijheid en verantwoordelijkheid" kent veelal nadelige consequenties op de zorgindicatie. De verantwoordelijkheid gaat terug naar de burger wat in feite betekent dat de indicatie voor verpleging, persoonlijk verzorging, begeleiding en hulpmiddelen naar beneden wordt bijgesteld. De staat wenst dat u zelf meer op zoek gaat naar mantelzorgers en eigen verantwoordelijkheid. Burgers met zeer intensieve zorgbehoefte krijgen in de zorgbudget toewijzing een aparte behandeling via de WLZ indicatie.

Lees ook: