Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Overgangsrecht in 2015 en 2016

De meeste mensen die in aanmerking komen voor WLZ, hebben in of vr 2014 al een langlopende zorgindicatie gekregen vanuit de AWBZ. Het CIZ gaat via de WLZ opnieuw bepalen in welke mate deze mensen recht hebben op zorg. Vanwege het enorme aantal zorgbehoevenden, is het onmogelijk om in zo korte tijd, nieuwe WLZ indicaties te beoordelen. Om deze reden is er sprake van een overgangsrecht.

Voortzetting huidige zorgindicatie

Veel groepen gehandicapten en chronische zieken ontvangen een brief van het CIZ dat hun huidige zorgindicatie blijft gegarandeerd gedurende 2015 en 2016. Tot die tijd verandert er niets aan het aantal uren zorg. De nieuwe indicatie is van kracht per 1 januari 2017. Dit biedt enige rust en zekerheid voor deze kwetsbare groep.

Verandering bij PGB

Administratief is er wel degelijk sprake van een verandering. Daar waar men voorheen periodiek een geldbedrag op de bankrekening ontving, verloopt de betaling nu via het SVB. Dit betekent dat alle zorgverleners een contract moeten tekenen met het SVB. De administratie verloopt formeler via een PGB trekkingsrecht. Een probleem direct na de invoering hierbij was wel de enorme betalingsachterstand bij het SVB door administratieve achterstanden.

Vraag stellen WLZ bezwaarschrift