Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

WLZ indicatie

De Wet langdurige zorg (WLZ) is de opvolger van de AWBZ. Daar waar sprake is van zeer intensieve zorg kan men aanspraak maken op verzorging en begeleiding gefinancierd via het WLZ. De WLZ is in het leven geworpen om de zorg te regelen voor ernstig gehandicapten en chronisch zieken. Personen die continu 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Voorbeelden van zorg die u regelt via een WLZ indicatie:
 • » zorg in een zorgcentrum
 • » zorg in een instelling voor gehandicaptenzorg of bijvoorbeeld epilepsiecentrum
 • » deze zorg kunt ook voor thuis aanvragen
 • » dagbesteding voor gehandicapten
 • » PGB om de regie te houden over de zorgbesteding
 • » logeeropvang
 • » palliatief terminale zorg
 • » vervoer van en naar de dagbesteding

Bezuinigingen hebben invloed op uw WLZ indicatie

Er is een gelimiteerd zorgbudget. Het onzeker u uw huidige zorg kunt voortzetten. Als u denkt te voldoen aan de gestelde WLZ criteria, dan is het van groot belang dat u een WLZ indicatie krijgt via het CIZ. Voor veel mensen is echter onduidelijk bij welk zorgloket zij zich moeten melden.

Bij welk zorgloket moet ik mij melden?

Informatievoorziening bij WLZ indicatie

Het is van groot belang om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen ten behoeve van een goede onderbouwing welke zorgbehoefte u verwerkt wilt zien in uw WLZ indicatie. Bij de WLZ indicatie aanvraag en ook bij uw WLZ bezwaarschrift komt deze informatie van pas. Voorbeelden:
 • » medische verklaringen
 • » behandelingsplan van zorgverleners
 • » relevante gegevens over uw situatie
 • » ingevuld WLZ formulier

De WLZ advocaat kan u begeleiden om met de juiste formulering en juridische aandachtspunten, uw bezwaarschrift kracht mee te geven.

WLZ indicatie aanvraag WLZ indicatie bezwaarschrift