Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

WLZ indicatie voor zorg met verblijf

Met een WLZ indicatie voor intramurale zorg heeft u een verblijfsindicatie voor o.a. een verzorgingshuis, verpleeghuis of centrum voor verstandelijk gehandicapten. Het CIZ biedt deze groep hulpbehoevenden de mogelijkheid om te verhuizen naar een verblijf waar men de zorg kan overnemen. De zorg voor deze groep mensen is te zwaar om thuis voort te zetten. Het is gebruikelijk dat u bij intramurale zorg voor meerdere nachten verblijft en dat de zorg hoofdzakelijk buiten uw thuisomgeving wordt geleverd.

Er worden strenge voorwaarden gesteld om te voldoen aan de criteria voor een WLZ indicatie voor intramurale zorg. Er kan zelfs een IQ test gehouden worden als onderdeel van de selectieprocedure. Het is van belang om uw eigen zorgbehoefte op te stellen. Wij raden u aan om dit te bespreken met onze WLZ advocaat. Hij kan u begeleiden de juiste route te bewandelen. Hij zal u vragen naar uw huidige indicatie en de uren die u nodig heeft voor:
 • » begeleiding groep
 • » ondersteunende begeleiding
 • » stimulerende begeleiding
 • » persoonlijke verzorging
 • » verpleging

Aandachtspunten bij WLZ verblijfsindicatie

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn georganiseerd om continue zorg te leveren. Los van of u wel of niet in aanmerking komt voor een WLZ indicatie, begeleidt de advocaat ook cliėnten die in bezwaar gaan over onderwerpen als:
 • » verblijf goed afgestemd op uw medische, sociale en geografische wensen
 • » zorgbudget afgestemd op zorgbehoefte
 • » de gewenste woonlocatie
 • » zorgfaciliteiten van het verblijf
 • » faciliteiten voor begeleiding

U krijgt ook de mogelijkheid om een WLZ indicatie aan te vragen waarbij u zorg aan huis ontvangt, tijdelijk of voor lange termijn.

Vrijblijvende afspraak