Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WLZ problemen met logeeropvang

Een veelvoorkomende klacht is de WLZ verlaging van het aantal dagen logeeropvang voor kinderen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Deze kinderen gaan naar de logeeropvang om onder meer de ouders te ontlasten van hun zorgtaak. De kinderen zitten dikwijls in een rolstoel. Ze vragen 24/7 en zijn weinig tot amper zelfredzaam. Van eten, wassen, wc tot spelen, er is continu hulp nodig om voor ze te zorgen.

De logeeropvang wordt aangeboden door een zorginstelling dat haar medewerkers en faciliteiten heeft afgestemd op het bieden van de juiste zorg. Voor de ouders is dit een vertrouwde organisatie aan wie zij de zorg voor hun kind uit handen durven te geven. Het geeft de ouders lucht en de mogelijkheid om meer aandacht te geven aan de andere kinderen, familieleden of zichzelf weer op te laden.

De nieuwe WLZ indicatie valt voor logeeropvang dikwijls lager uit dan wat voorheen werd vergoed. Dit is voor veel ouders een fikse tegenvaller. Overleg eens met Kaya Advocatenkantoor in hoeverre u mogelijkheden heeft om in bezwaar te gaan tegen deze WLZ beslissing.

Gesubsidieerde WLZ rechtsbijstand