Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WLZ bezwaarschrift

Als u niet de gewenste WLZ indicatie krijgt dan kunt u bezwaarschrift opstellen met hulp van de WLZ advocaat. Het is van groot belang dat we spoedig het dossier kunnen doorspreken om binnen een termijn van 6 weken een deskundig WLZ bezwaarschrift in te dienen. Kaya advocatenkantoor is erop ingericht om snel en zorgvuldig de bezwaarprocedure te behandelen. Vul het contactformulier in en we wij verzorgen een effectief WLZ bezwaarschrift.

Uw voorbereiding omtrent uw WLZ bezwaar

U heeft 6 weken om een WLZ bezwaarschrift in te dienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Uw WLZ zorgaanvraag is afgewezen of uw indicatie is ontoereikend. Hiervoor heeft het CIZ een reactie met motivatie schriftelijk opgestuurd. Wij adviseren u om het dossier en uw situatie met de WLZ advocaat te bespreken.

De eerste stap voor een goede WLZ indicatie is het verzamelen van een dossier over uw gezondheidstoestand:
  • » medische verklaringen van artsen
  • » behandelingsplan van zorgverleners
  • » overige relevante gegevens

Aan de hand van deze basisinformatie en uw concrete zorgbehoefte zal de WLZ advocaat zich buigen over een professioneel WLZ bezwaarschrift op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Het WLZ bezwaarschrift

U wilt met een schriftelijk document bezwaar maken tegen de WLZ indicatie. Kennis van de wet- en regelgeving is elementair. U staat sterker met WLZ rechtsbijstand aan uw kant. Ons team zal u met raad en daad verdedigen omtrent de rechten en plichten inzake WLZ. Het gaat hierbij om een gemotiveerde onderbouwing van uw situatie en de bijbehorende zorgvraag. Daarnaast zal de WLZ advocaat zorgvuldig bekijken of de indicatie in lijn is met de wet- en regelgeving. Met kennis en daadkracht doen wij ons best om met behulp van een WLZ bezwaarschrift uw zorgvraag in te vullen.

Beroepsprocedure

Mocht ook het WLZ bezwaarschrift niet het beoogde doel opleveren dan kunt u naar de rechter stappen met de WLZ advocaat aan uw zijde tijdens een beroepsprocedure. Let erop dat u voor een rechtzaak griffierecht moet afrekenen. Voor meer informatie over het stappenplan over hoe u met Kaya Advocatenkantoor aan de slag kunt.

Vrijblijvende afspraak