Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WLZ bezwaar stappenplan

De overheid bezuinigt in 2013 en 2014 op indicaties voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Onze advocaat kan met juridische daadkracht en gespecialiseerde know-how uw kans op een WLZ indicatie verhogen. De WLZ advocaat gaat als volgt te werk bij een bezwaarprocedure:

1) Aanmelding via het contactformulier

2) Vrijblijvend intake gesprek

3) Kostenberekening met in achtneming gesubsidieerde rechtsbijstand

4) Voorstel omtrent het plan van aanpak

5) U stuurt uw dossier naar onze WLZ advocaat

6) Overleg over:
* uw woonsituatie, gezinssituatie en gezondheidstoestand
* de kansen en risico's voor uw WLZ indicatie
* plan van aanpak

7) Opstellen van een schriftelijk WLZ bezwaarschrift

8) Begeleiding bij hoorzittingen

Aanmelding