Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

PGB bezwaarschrift

Er is niet één eenduidige bezwaarprocedure als het gaat om een PGB bezwaarschrift. Er wordt persoonsgebonden budget verstrekt via de volgende zorgloketten:
 • » PGB bezwaar bij de zorgverzekeraar
 • » PGB bezwaar bij de gemeente (WMO loket)
 • » WLZ bezwaarschrift voor PGB via het zorgkantoor

Te late PGB betalingen

Er is bij de overgang veel misère ontstaan door te late uitbetaling van PGB gelden. Daar waar voorheen de PGB budgethouder zelf het geld op zijn of haar bankrekening kreeg en de zorgverlener uitbetaalde, is nu de SVB (Sociale Verzekeringsbank) verantwoordelijk voor de geldstromen. Er is veel commotie ontstaan vanwege te late betalingen door het SVB. Dit treft allereerst de zorgverleners die te laat hun geld ontvangen of nog op hun geld moeten wachten. Dit zet echter ook de relatie tussen de zorgverlener en zorgbehoevende op het spel.

De financiële buffers van veel zorgverleners zijn kwetsbaar dun. Een te late betaling zet direct de continuïteit van de activiteiten onder druk. Dit kan leiden tot grote problemen in het leveren van kwalitatief goede zorg aan ouderen en chronisch zieken. Sommige zorgverleners wensen compensatie. Of ze willen niet langer hun diensten aanbieden. Dit heeft invloed op de besteding van uw PGB budget. Het is veel minder zeker hoeveel zorguren u hiermee kunt inkopen.

Verantwoording van PGB betalingen

Veruit de meeste PGB bezwaarschriften betreft problemen omtrent de verantwoording van de betalingen. De vrijheid die budgethouders voorheen kregen, neemt af. Er dient een zorgovereenkomst te worden getekend met iedere zorgaanbieder. Dit maakt het qua flexibiliteit iets omslachtiger. Veel voorkomende problemen:
 • » toekenning van zorgovereenkomst
 • » besteding van uw PGB
 • » te late betaling
 • » PGB terugbetalen over voorgaande jaren

Ook voor PGB kwesties kunt u zich melden Kaya Advocatenkantoor.

Vraag stellen