Main Menu

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Kaya Advocatenkantoor omgaat met uw gegevens. Inzake de (persoons-)gegevensbescherming (General Data protection Regulation GDPR) verklaren wij de regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leveren deze volledig na.

Website

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wij volgen onze website bezoekers niet.
Deze website maakt geen gebruik van een account login voor bezoekers of een webshop.

Welke gegevens worden door Kaya Advocatenkantoor vastgelegd?

  • » uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • » situatiebeschrijving omtrent uw WIA, WMO of PGB bezwaarschrift
  • » uw BSN nummer
  • » juridische stukken

Waar gebruikt Kaya Advocatenkantoor deze gegevens voor?

Wij gebruiken deze informatie om u juridische bijstand te verlenen inzake uw WIA, PGB of WMO bezwaarprocedure.

Rechten & Plichten inzake de verwerking van gegeven

Kaya Advocatenkantoor waarborgt dat de tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. Kaya Advocatenkantoor neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen. Kaya Advocatenkantoor neemt passende technische en organisatorische maatregelen.

Beheer van de gegevens

Kaya Advocatenkantoor beheert bovenstaand genoemde gegevens. Kaya Advocatenkantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang.

Delen van de gegevens

Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming niet delen met derden of andere belanghebbenden. Wij richten ons zuiver en alleen op juridische rechtsbijstand. Kaya Advocatenkantoor gebruikt uw gegevens niet voor handel in persoonsgegevens. Tenzij een van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons tot delen verplicht.

Vragen?

Kaya Advocatenkantoor neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via info@kaya-advocatenkantoor.nl